11. November så var Bjørvika konferansesenter fylt med engasjerte og drevne ungdommer som sammen sa nei til rus og netthets. Som en årlig tradisjon så arrangeres ungdomskonferansen av ungdomsrådet og utekontaktene i Bydel Gamle Oslo. Hvert år blir det tatt opp viktige temaer som berører ungdommen og som de i løpet av dagen arbeider med og diskuterer. I år var temaene netthets og rus. Ungdommen var engasjerte og hadde mye å si om temaene. Vi var heldige og fikk flott besøk av Line Steine Oma (BU Leder) og Marianne Borgen (Ordfører i Oslo). Tusen takk til alle for en flott konferanse. Vi ses igjen neste år!