Ungdomskonferansen 2016!

11. November så var Bjørvika konferansesenter fylt med engasjerte og drevne ungdommer som sammen sa nei til rus og netthets. Som en årlig tradisjon så arrangeres ungdomskonferansen av ungdomsrådet og utekontaktene i Bydel Gamle Oslo. Hvert år blir det tatt opp viktige temaer som berører ungdommen og som de i løpet av dagen arbeider med og diskuterer. I år var temaene netthets og rus. Ungdommen var engasjerte og hadde mye å si om temaene. Vi var heldige og fikk flott besøk av Line Steine Oma (BU Leder) og Marianne Borgen (Ordfører i Oslo). Tusen takk til alle for en flott konferanse. Vi ses igjen neste år!