UngArena – Noen å snakke med

UngArena er et nytt tilbud hvor barn og unge kan dele det de har på hjertet.
Ung Arena er et nytt lavtersker tilbud for barn og unge mellom 12-15 år. Dette er et samtaletilbud hvor man kan snakke om det man har på hjertet. UngArena holder til på familiehuset i 5.etasje og fokuserer hovedsakelig på psykisk helse og rus. Her kan du også få hjelp med råd og veiledning.  Tilbudet er helt gratis og her har alle tauhetsplikt.