UngArena er et nytt tilbud hvor barn og unge kan dele det de har på hjertet.
Ung Arena er et nytt lavtersker tilbud for barn og unge mellom 12-15 år. Dette er et samtaletilbud hvor man kan snakke om det man har på hjertet. UngArena holder til på familiehuset i 5.etasje og fokuserer hovedsakelig på psykisk helse og rus. Her kan du også få hjelp med råd og veiledning.  Tilbudet er helt gratis og her har alle tauhetsplikt.