Våre hjertesaker

Hvert år velger vi i ungdomsrådet ut en eller flere saker vi mener er viktige. Disse jobber vi aktivt med å realisere i håp om å tilfredsstille ungdommen og møte behovet. Et av våre viktigste saker er realiseringen av en ungdomsklubb for barn og unge i bydelen. Ungdomsklubben skal holde til i Kolstadgata 1 på Tøyen. Dette ønsker vi skal være et lavterskeltilbud for barn og unge, og skal være et møtepunkt i bydelen.

Dersom du har tips til hjertesaker så er det bare å ta kontakt.