Om ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et råd bestående av engasjerte ungdommer fra ulike deler av bydelen. Deres oppgave er å representere barn og unge i politiske saker og være deres talerør i saker som omhandler dem. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig, og har en rådgivende funksjon overfor bydelsutvalget.

Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo består av 8 medlemmer, som er representanter fra bydelens ungdomsskoler, videregående og barne- og ungdomsorganisasjoner.  Rådet består av unge i alderen 13-19 år.

Hvert år så arrangerer ungdomsrådet en ungdomskonferanse i samarbeid med utekontakten i bydelen. Her belyses og diskuteres viktige temaer som man eventuelt kan ta med videre til bydelsutvalget.