Dette er Ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig, og har en rådgivende funksjon overfor bydelsutvalget, primært i saker som angår barn og ungdom. Rådet består av barn og unge i alderen 13-19 år.

Ungdomsklubben K1!

Ungdomsrådet har lenge kjempet om en en ny ungdomsklubb i Bydel Gamle Oslo. Nå er den snart helt klar! Ungdommen i bydelen har lenge ønsket seg en ny ungdomsklubb. Dette er en…

Ungdomskonferansen 2016!

11. November så var Bjørvika konferansesenter fylt med engasjerte og drevne ungdommer som sammen sa nei til rus og netthets. Som en årlig tradisjon så arrangeres ungdomskonferansen…

UngArena - Noen å snakke med

UngArena er et nytt tilbud hvor barn og unge kan dele det de har på hjertet. Ung Arena er et nytt lavtersker tilbud for barn og unge mellom 12-15 år. Dette er et samtaletilbud hvor…